Docenten ID-college staken

Enkele tientallen docenten van het ID-college uit Alphen, Gouda en Leiden staakten gisteren in Rotterdam voor een betere CAO. Zij vinden de werkdruk onaanvaardbaar hoog. Ongeveeer 35 docenten van de vestigingen van het ID-college hebben gisteren geen les gegeven. Uit protest tegen onder meer de hoge werkdruk hebben zij gekozen voor de estafettestaking in Ahoy Rotterdam.