Do. 5-10: Verkiezingsbijeenkomst SGP Gouda

Gouda – De gemeenteraadsverkiezingen staan gepland op D.V. 21 maart 2018. Binnen de Goudse SGP zijn de voorbereidingen hiervoor in volle gang. Het concept verkiezingsprogramma is opgesteld en de concept kandidatenlijst is bijna klaar. We gaan hierover graag in gesprek met onze leden en belangstellenden.

Op D.V. donderdag 5 oktober is een ledenvergadering waarin het concept verkiezingsprogramma wordt gepresenteerd. Enkele leden, oud-burgemeester dhr. M. Houtman, ondernemer dhr. J. Slingerland en WMO-raad lid in Gouda dhr. T. Drost zullen vanuit hun deskundigheid een reactie geven op de voorstellen. Verder is er alle ruimte om over de belangrijke thema’s in Gouda het gesprek aan te gaan zodat we ieders inbreng mee kunnen nemen bij de afronding van het verkiezingsprogramma.

De bijeenkomst begint om 20.00 uur en wordt gehouden in De Oude Pastorie, Stationsplein 17 (ingang achter de kerk). Alle leden en belangstellenden zijn van harte welkom.

Advertisements