Do.31-03: Gouwe Dialoog: “Elkaars normen, waarden en achtergronden leren begrijpen”

De Regiewerkgroep Gouwe Dialoog organiseert samen met enthousiaste inwoners van Gouda een vervolgbijeenkomst met als thema:

“Elkaars normen, waarden en achtergronden leren begrijpen” op donderdag 31 maart 2016 om 19.00 uur (inloop 18.30 uur) in het Huis van de Stad.

Een nieuwe uitdaging voor Gouwenaren om over zo’n aansprekend thema met elkaar de dialoog aan te willen gaan. Met elkaar van gedachten te wisselen over fundamentele uitgangspunten die bijdragen aan een betere Goudse samenleving. Elkaar de hand reiken en er moeite voor doen om met elkaar die stap te zetten om elkaars normen, waarden en achtergronden te leren begrijpen om tot een betere onderlinge verstandhouding te komen.

Voor deze bijzondere interessante avond zijn de organisatoren erin geslaagd een landelijk zeer bekende spreker over dit onderwerp naar Gouda te halen. Gerrit van Roekel, die binnen de kanteling van het integratiebeleid landelijk en internationaal een bekend spreker is, zal een belangrijke voorzet geven in de discussie over dit herkenbare thema. Hij zal de aanwezigen, vanwege zijn brede en veelzijdige ervaringen, op een heel boeiende maar vooral aansprekende wijze meenemen in het uitgangspunt dat uiteindelijk de mens centraal staat en niet zijn of haar afkomst, religie of andere levensovertuiging.

Enkele stadsbewoners zijn bereid gevonden om op deze Gouwe Dialoog te spreken over hun eigen ervaringen om de angst voor het onbekende te leren overwinnen, de vooroordelen te leren verdringen en samen de dialoog aan te willen gaan.
De deelname aan deze vervolgdialoog is beperkt tot maximaal 150 personen.