Do. 28-11: Confessionele Vereniging in de Protestantse kerk

Donderdag 28 november organiseert de Confessionele Vereniging, afd. Waddinxveen e.o. in de Immanuëlkerk, Prinses Beatrixlaan 2, Waddinxveen een avond waar dr. Kees van Ekris zal spreken over zijn boek “Profetische prediking”.

Als het visioen ontbreekt verwildert het volk. Die observatie uit het Spreukenboek (29:.18) is vertaald in allerlei varianten. Een belangrijke variant is: ‘Als de profetie verdwijnt, verliest een volk zijn oriëntatie’. Als de profetische stem niet meer klinkt, als de bezieling van het visioen en de kritische tegenstem zwijgt, dan verslapt ook de kerk. Ze praat nog wel, maar heeft weinig te zeggen. De profetie houdt een samenleving en de kerk bij de kern van de zaak. 

De avond is in de Immanuëlkerk, Prinses Beatrixlaan 2, Waddinxveen. Om de onkosten te bestrijden wordt er aan het eind van de avond een collecte gehouden. De avond start om 20.00 uur (koffie vanaf 19.45 uur) en na de lezing en korte pauze is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en het stellen van vragen. Van harte welkom en graag tot ziens op 28 november! 

28-11-2019 09:00