Do. 25-1: Lezing bij Boekhandel Verkaaik

Gouda – De veranderingen in het Friese landschap zijn illustratief voor de opgaven in het Groene Hart. Oud-Boskoper en kwekerszoon Peter de Ruyter komt donderdag 25 januari naar Gouda om in zijn lezing te laten zien dat de huidige bodemdaling van het veen vraagt om andere vormen van samenwerking en om innovatief landgebruik. De klimaatverandering is daarbij een kans om ons aan te passen en tot geheel nieuwe veenweidelandschappen te komen.

In zijn boek ‘Vloeiend landschap’ gaat landschapsarchitect Peter de Ruyter in op de toekomst van o.a. het Friese landschap. De grootste veranderingen zullen de komende decennia plaatsvinden in het Lage Midden, het Friese veengebied. Door het huidige landgebruik oxideert het veen ook in Gouda in rap tempo; huizen verzakken, kades kantelen en verhalen verdwijnen. Tegelijkertijd is er door de klimaatverandering behoefte aan berging van zoetwater en is er de vraag naar robuuste gebieden voor duurzaam boeren met meer ruimte voor biodiversiteit. Is er een nieuwe verhouding tussen melk en water mogelijk?

Nu bij boekhandel Verkaaik; ‘Vloeiend landschap, over de toekomst van het Friese landschap’
(nominatie Jan Wolkers Prijs 2016 voor het beste natuur- en landschapsboek, nominatie Anita Andriesen Prijs 2017)

Advertisements

Lezing: Klimaatverandering Kans voor Veenweide
Datum: donderdag 25 januari 2018
Tijd: van 19.30 tot 21.00 uur
Aanmelden via: info@boekhandelverkaaik.nl
Toegang: Gratis