Do. 25-04: ‘Waar gaat het heen met Europa?’

De economische, politieke en militaire macht in de wereld verschuift. Europa’s invloed neemt af. Het Verenigd Koninkrijk, een kritisch land ten aanzien van verdere integratie, vertrekt uit de Unie. Komt er meer samenwerking en verdere integratie of leert Europa van het vertrek van de Britten? Bert-Jan Ruissen, onze eerste SGP-kandidaat, gaat in op de visie van de SGP over de rol en positie van Nederland in Europa.

De wereldbevolking neemt toe, het klimaat verandert en de levensomstandigheden op diverse plaatsen verslechteren. Hierdoor komt de productie van voldoende voedsel onder druk te staan. Evert-Jan Brouwer, onze derde SGP-kandidaat, neemt u mee in de SGP-visie over wat de rol is van de EU en Nederland bij/in deze ontwikkelingen.

Na een korte uiteenzetting over de SGP-visie op de Europese Unie,

bent u in de gelegenheid om uw vragen over de Europese Unie aan

de SGP-kandidaten te stellen.

 

Wanneer:        D.V. donderdag 25 april 2019

Hoe laat:         Inloop vanaf 19.30 uur, begint om 20.00 uur

Waar:              Driestar Educatief, Burgemeester Jamessingel 2, 2803 PD Gouda

 

Alle leden en belangstellenden zijn van harte welkom!!!

25-04-2019 09:00