Do. 24-11: Reprise film ‘Het Bruine Goud’, een film van Pim Steenbergen

Afgelopen voorjaar vond in Reeuwijk de première plaats van de film ‘Het Bruine Goud’ een 40 minuten durende film waarin de turfwinning wordt gereconstrueerd en de gevolgen daarvan in beeld worden gebracht. De belangstelling voor deze film was overweldigend en daarom is besloten tot een reprise op donderdag 24 november a.s.

Het Utrechts/Hollandse polderland van afwisselend plassen, watergangen, droogmakerijen en weilanden is volledig het resultaat van vele eeuwen noeste arbeid van onze voorouders. Het oerlandschap van moerasbos is omgevormd naar het huidige unieke cultuurlandschap van het Groene Hart door een onwaarschijnlijke hoeveelheid handwerk. De turfwinning ligt als een verborgen DNA opgeslagen in grote delen van het Groene Hart. Diepe, inmiddels weer drooggemaakte polders als de Zuidplaspolder. De polders rond Reeuwijk maar ook de achtergebleven plassengebieden van Reeuwijk, Nieuwkoop, Vinkeveen etc. zijn de stille getuigen van dit onderbelichte fenomeen. Het veenderijbedrijf is een economische factor van grote betekenis geweest en een stad als Gouda met zijn pijpenmakerijen, pottenbakkerijen en blekerijen heeft er zijn ontwikkeling aan te danken.

Pim Steenbergen belicht in zijn film de noeste arbeid die verricht moest worden om van bagger turf te maken. Samen met Piet van ’t Hoog en Kees Verkaik werd in Reeuwijk een complete veenderij ingericht waardoor het proces op authentieke wijze in beeld kon worden gebracht.

Advertisements

De reprise van de film is op 24 november a.s. in het Zalencentrum De Brug, Dunantlaan 1, Reeuwijk-Brug, aanvang 20.00 uur. De film wordt voorafgegaan door een presentatie van Pim Steenbergen over het proces van turf maken.
Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd, de toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage voor de restauratie van de Sluipwijkse Kerk wordt op prijs gesteld..