Do.19-02: Themabijeenkomst "Veranderingen in de zorg"

Waar halen we onze informatie vandaan omtrent alle veranderingen in de zorg? Wat merken cliënten en ketenpartners van de transitie in 2015? Hier gaat het over tijdens de Themabijeenkomst bij ZOG MH, met als onderwerp “Wat merkt u van de veranderingen in de zorg?”

Deze middag is voor  cliënten uit de GGz en Maatschappelijke Opvang en andere belangstellenden.

Er zijn een aantal professionals uitgenodigd om samen ervaringen te delen en mee te praten.

We gaan in gesprek over indicaties (heb je nog recht op begeleiding of toegang tot de dagopvang – kun je als jeugdige/volwassene je eigen behandelaar houden, of moet je van de gemeente in een gespreksgroep in het buurhuis?)

Samen op zoek naar goede informatie

en goede zorg!

19 februari 2015
13:30-16:30

Tielweg 3 2802 PK Gouda

Programma:
13:30 inloop
13:45 inleiding
14:00 casuïstiek
14:45 sfeer proeven
15:00 workshop
15:45 muziek Ray Blue
16:00 plenaire terugkoppeling
16:30 afsluiting

 

Geïnteresseerd?

Aanmelden vooraf is prettig maar

niet verplicht op onderstaand e-mail of telefoonnummer

E: stipgouda@zogmh.nl

T: 0182 – 54 98 13