Do. 17-11: Thema-avond ‘Erven en nalaten’ in Inloophuis de Gele Linde

Thema-avond ‘Erven en nalaten op donderdagavond 17 november van 19:30 – 21.30 uur.

Ieder leven kent zijn eigen mijlpalen. Dat kan een heuglijke gebeurtenis zijn, maar ook een verdrietig afscheid.

Veel mensen denken dat alles bij wet al geregeld is. Anderen hebben wel een testament, maar kijken er vervolgens nooit meer naar om. De dingen goed regelen voor wanneer u dat zelf niet meer kunt middels een testament kan u en uw naasten echter veel zorg en ellende besparen. Wanneer mensen afscheid moeten nemen, overheerst het gemis en willen zij zich niet druk hoeven te maken over de afwikkeling van een nalatenschap.

Advertisements

Doorgaans treedt een testament pas in werking na uw overlijden, maar wat als u door ziekte of een ongeluk niet meer in staat bent om zelf te handelen? Wist u dat u voor die situatie ook een levenstestament kunt opstellen, waarbij u iemand machtigt om namens u de dingen te regelen.

Notaris Dirk Jan Blok praat over misverstanden, die er over deze onderwerpen bestaan. “In de praktijk zie ik maar al te vaak tot welke problemen het kan leiden, als er niets is geregeld.”

Inloophuis de Gele Linde is een ontmoetingsplaats voor mensen met kanker. Kanker is ingrijpend voor zowel degene die kanker krijgt als voor zijn of haar naasten. Een luisterend oor en een plek waar met gelijkgestemden contact kan worden gelegd is belangrijk. Mensen die kanker hebben (gehad) en hun naasten willen soms een plek waar ze even zichzelf kunnen zijn. Deze mensen kunnen terecht in het Inloophuis de Gele Linde.