Do. 15-06: Lezing Heikelien Verrijn Stuart”Nazi-roofkunst: het werk van de Restitutiecommissie”

Op donderdag 15 juni houdt Heikelien Verrijn Stuart in Verzetsmuseum Zuid-Holland aan de Turfmarkt 30 te Gouda een lezing over het werk van de Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog.

‘Nazi-roofkunst: het werk van de Restitutiecommissie’
De Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog (kortweg: de Restitutiecommissie) adviseert over claims op nazi-roofkunst. Kunstwerken waarvan de voormalige eigenaar als gevolg van het naziregime na roof, inbeslagname of (gedwongen) verkoop het bezit verloor, kunnen vandaag de dag in bezit zijn van de Nederlandse Staat (rijkscollectie), een provinciale/gemeentelijke overheidsinstelling, een stichting of een particulier. Een claim op dergelijke kunstwerken kan sinds begin 2002 aan de Restitutiecommissie worden voorgelegd voor onderzoek en advies, als een vorm van alternatieve geschillenbeslechting. De Restitutiecommissie opereert onafhankelijk van het ministerie van OCW en bestaat uit juristen, een historicus en een kunsthistoricus.

Heikelien Verrijn Stuart is lid van deze adviescommissie. Tijdens haar lezing zal ze ingaan op de gebeurtenissen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog en vertellen over wat er met de gestolen kunst is gebeurd. Verder zal ze enkele bijzondere zaken behandelen die ter advies aan de commissie zijn voorgelegd.

Advertisements

Heikelien Verrijn Stuart is jurist en rechtsfilosoof, lid van Nationaal Comité 4 en 5 mei en van de Adviesraad Internationale Vraagstukken. Ze was juridisch verslaggever/commentator voor radio en televisie en volgde 15 jaar lang de internationale tribunalen en hoven. Bovendien was ze directeur bij het Clara Wichmann Instituut – vrouwen en recht.

De inloop is vanaf 19.30 uur en de start is om 20.00 uur. Entree is € 2,50 en reserveren is verplicht. Dit kan via e-mail: info@verzetsmuseum-zh.nl of tijdens kantooruren via telefoonnummer 0182-520385.