Do. 14-12: Erasmus in 36 cartoons

Gouda – De Goudse cartoonist Jan Zandstra heeft voor het Erasmus Genootschap Gouda een boekje gemaakt met zesendertig cartoons. Het boekje is vanaf 15 december te koop bij Boekhandel Verkaaik. De tekeningen zijn gebaseerd op door Erasmus verzamelde spreekwoorden en andere zegswijzen.

Die spreekwoorden waren verzameld in het boek ‘Adagia’ dat in Parijs in juni 1500 verscheen bij de uitgever Johann Philipi. Er stonden ruim achthonderd spreuken in en werd een regelrechte top-bestseller. Want Erasmus zat financieel aan de grond en zorgde er dus als uitstekende marketeer voor dat het werk internationale bekendheid kreeg en geweldig verkocht. Er verschenen in de volgende decennia steeds nieuwe en uitgebreidere drukken bij Erasmus’ favoriete uitgevers en drukkers zoals Josse Bade in Parijs, Aldus Manutius in Venetië en Johann Froben in Bazel. Met die nieuwe drukken dijde het boekje steeds verder uit. Eerst putte Erasmus alleen uit de klassieke Latijnse literatuur, later ook uit de Griekse en zo af en toe kon hij het niet laten een Hollands spreekwoord op te nemen. De laatste editie die hij zelf in 1536, vlak voor zijn dood, nog persklaar maakte, bevatte niet minder dan 4.151 uitdrukkingen.

Ruim dertig van die uitdrukkingen – waarvan er verschillende nog steeds populair zijn – heeft Zandstra in het boekje ‘Door Erasmus verzamelde uitdrukkingen’ uitgebeeld in hedendaagse, vrolijke, soms tot nadenken stemmende cartoons.

Advertisements