Do. 14-03: Verkorte cursus excursieleider

Gouda, maart/april, een verkorte cursus excursieleider. Locatie: het infocentrum bij het Heempad in Gouda. De cursus omvat 6 dagdelen: donderdagavond 14 maart (19.30 – 22.00 uur), zondag 24 maart (10.00 – 16.00 uur), donderdagavond 28 maart (19.30 – 22.00 uur), zondag 7 april (10.00 – 16.00 uur) en wordt gegeven door de ervaren IVN docenten Ton Lommers en Wim van Schie. Voor IVN leden is de cursus gratis. Niet leden betalen 50,00 euro. Opgeven via de website: http://ivn.nl/afdeling/ijssel-en-gouwe

Ga je ook graag de natuur in om te genieten van alles wat groeit en bloeit?                                                                           Lijkt het je leuk om dit samen met anderen te doen en ze te begeleiden bij het ontdekken en beleven van wat de natuur biedt? Meld je dan aan voor een verkorte cursus excursieleider bij het IVN. Het IVN verzorgt excursies voor een divers publiek; ouders en kinderen, scholen, mensen in de zorg en volwassenen.

Een uitgebreide natuurkennis is geen voorwaarde om een excursie te kunnen leiden. Deze cursus is dan ook niet gericht op het verrijken van veldkennis. Ze bevat voornamelijk vormende onderdelen, die zich richten op de vaardigheid in het omgaan met groepen m.b.t. natuur- en milieueducatie. Het zijn je eigen enthousiasme en speurzin die de deelnemers aan een excursie stimuleren om de natuur te ontdekken.

Advertisements

De cursus omvat 6 dagdelen, gespreid over ongeveer één maand. Twee avonden en twee zondagen. Te kort om mensen echt op te leiden tot natuurgids. De nadruk ligt op excursiedoelen en gidsengedrag. Er wordt naar gestreefd de deelnemers aan de cursus:

– zicht te laten krijgen op wat belangrijk is bij het leiden van een excursie;

– enig zicht te laten krijgen op hun eigen sterke en zwakke kanten t.a.v. het leiden van  excursies;

– vertrouwen te laten krijgen in hun eigen kunnen en kennen;

– te laten oefenen in het omgaan met een groep en in het activeren van excursiedeelnemers.

 

Van de cursisten wordt verwacht:

– bereidheid tot scholing;

– deelname aan àlle cursusbijeenkomsten;

– een ontvankelijke instelling bij trainingen (feedback kunnen accepteren en gebruiken);

– uitvoering van kleine huiswerkopdrachten (1 à 2 uur tijd)

– bereidheid om na de cursus mee te draaien in de poule van excursieleiders

Diverse zaken:

– cursuslocatie is infocentrum bij het Heempad in Gouda.

– eigen lunch meenemen, maar voor koffie/thee e.d. wordt gezorgd vanuit de locatie;

– na deelname – met goede inzet – aan de gehele cursus ontvangt elke deelnemer een certificaat.

14-03-2019 09:00