Do.12-03: Lezing over de Velser Affaire

Bas von Benda-Beckmann geeft donderdag 12 maart 2015 in het Verzetsmuseum Zuid-Holland in Gouda een lezing over de Velser Affaire en de verzetsgroep van Hannie Schaft
Hierbij nodig ik u uit voor een lezing in het Verzetsmuseum Zuid-Holland. Bas von Benda-Beckmann vertelt over zijn onderzoek naar de Velser Affaire en de verzetsgroep van Hannie Schaft. Deze lezing vindt plaats op donderdag 12 maart 2015 om 20.00 uur.

 

De Velser Affaire

De Velser Affaire is een vermeend complot tijdens de Tweede Wereldoorlog waarbij leden van het politiekorps Velsen en leden van het Nederlands verzet betrokken waren. Een hoofdrol daarin wordt vervuld door Nico Sikkel, tijdens de oorlog substituut-officier van justitie in Haarlem en na de oorlog procureur-fiscaal bij het Bijzonder Gerechtshof in Amsterdam. Tevens was hij de zwager van minister-president Gerbrandy. Bas von Benda-Beckmann zal in zijn lezing ingaan op de rol van Sikkel en de Velsense politie tijdens de oorlog en de politieke spanningen die tussen hen en de verzetsgroep van Hannie Schaft hebben bestaan. Welke problemen ontstonden toen communisten en conservatieve politiemannen in het verzet moesten samenwerken en in hoeverre leidde dit tot onderlinge tegenwerking en verraad?

 

Bas von Benda-Beckmann (1976) studeerde geschiedenis in Utrecht en promoveerde aan de UvA in 2010 op A German Catastrophe. German Historians and the Allied Bombings, 1945-2010. Tussen 2010 en 2013 heeft hij in opdracht van Stichting SOVA gewerkt aan een onderzoek naar de Velser Affaire, dat in 2013 verscheen als De Velser Affaire. Een omstreden oorlogsgeschiedenis. Sinds 2014 is hij werkzaam bij het NIOD, waar hij zich bezighoudt met onderzoek naar de geschiedenis van verzet in Nederland.

 

De inloop is vanaf 19.30 uur en de start is om 20.00 uur. Entree is kosteloos, maar reserveren is verplicht. Dit kan via e-mail: info@verzetsmuseum-zh.nl of tijdens kantooruren via telefoonnummer 0182-520385.

 

Wij hopen u te mogen ontmoeten in Verzetsmuseum Zuid-Holland.