Do.11-02: Wijzelf Gouwestreek van start

De Nederlandse overheid wil dat burgers steeds meer zelf de regie voeren op het gebied van zorg en zelf verantwoordelijkheid nemen.

De Coöperatie Wijzelf Gouwestreek vinden we dat mensen die zelf hun zorg of hulp willen regelen, dit ook eenvoudig moeten kunnen doen. Dichtbij en in de buurt, zonder tussenkomst van grote organisaties. Ons doel is om praktische zorg in en om huis bereikbaar, betrouwbaar en betaalbaar te maken.
Ons online platform zorgt ervoor dat je het helemaal zelf kunt doen. Je mag je ook laten vertegenwoordigen door een goede vriend, je dochter of een verre neef. Zo kan iedereen zelf zijn hulp en zorg regelen. Op het platform is zowel vrijwillige als betaalde zorg te vinden.

We willen u, geïnteresseerden, gebruikers en aanbieders, van harte uitnodigen voor onze officiële start. Na ontvangst met koffie en thee, is er een feestelijke opening. Het startsein wordt gegeven door wethouder Laura Werger van Zorg en Welzijn, Jeugd en Sport. Hierna stelt Wijzelf Gouwestreek zichzelf voor en is er alle ruimte voor vragen en gesprek.

Wanneer: Donderdag 11 februari as.
Hoe laat: Aanvang 20.00 uur, inloop met koffie & thee vanaf 19.30 uur
Waar: Gebouw “de Hanepraij”, Fluwelensingel 110, Gouda