Do.11-02: Officiële Startbijeenkomst Duurzaamheidsplatform Gouda

‘Van Parijs naar Gouda’, onder die titel nodigt het Duurzaamheidsplatform Gouda u uit voor een eerste openbare introductiebijeenkomst op 11 februari a.s. van 16.30 – 19.00 uur.

De aandacht voor duurzaamheid binnen het bedrijfsleven neemt sterk toe. Met de klimaattop van Parijs is een nieuwe impuls gegeven aan de verduurzaming van de samenleving. Opvallend en indrukwekkend is de snelle groei van duurzaamheidsinitiatieven van het bedrijfsleven binnen en buiten Nederland. Ook in Gouda neemt de belangstelling voor duurzaamheid onder ondernemers toe.

Het Duurzaamheidsplatform Gouda, opgenomen binnen de bredere structuur van Gouda Onderneemt!, richt zich op de Goudse ondernemers en organisaties die werk willen maken van een duurzaamheidsagenda. Het DPG wordt ondersteund door de gemeente Gouda en is opgericht om bedrijven en organisaties behulpzaam te zijn bij het uitvoeren van duurzaamheidsacties.