Do.10-07: Seminar voor de moderne boer

Op de moderne Boer komt veel af in deze tijd, toch blijft de interactie tussen Koe, Bodem, Gras en het Weer de basis van elk melkveebedrijf.
Goede vakkennis is hiervoor essentieel, want als een melkveehouder niet in staat is deze processen te sturen en in te spelen op het weer is een rendabele bedrijfsvoering een stuk lastiger.
Daarom Organiseren PPP Agro Advies en het Veenweide Innovatie Centrum Zegveld 10 Juli op proefboerderij Zegveld (KTC Zegveld) de Veenweide Vakdag. Tijdens deze dag kunnen melkveehouders specifieke veenweide vakkennis ontwikkelen rondom het thema “wat het gras wil”.
. De dag is voor iedereen vrij toegankelijk, wel wordt een bijdrage van 10 Euro voor de lunch gevraagd. Meer informatie is te vinden op de site van PPP Agro Advies, opgave bij w.honkoop@ppp-agro.nl