Do.10-03: Spreekuur rijbewijskeuring in Gouda

Senioren, chauffeurs met C/D/E rijbewijs en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs door een arts moeten worden gekeurd, kunnen 10 maart en 14 april terecht in De Buurtstee, Gildenburg 1. Schikt de datum u niet dan zijn er andere mogelijkheden in de regio.

Tarief: Senioren € 30,00 en € 52,50 voor chauffeurs tot 75 jaar met rijbewijs C/D/E. Voor informatie en een afspraak belt u tijdens kantooruren naar het landelijke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeuringen: 088 23 23 300. Zelf een datum plannen kan via www.regelzorg.nl.

Wie 75 jaar of ouder is als het rijbewijs moet worden verlengd, moet een verplichte medische keuring ondergaan. Maar soms moet u ook naar een keuringsarts als u nog géén 75 jaar bent. Wanneer is een keuring nou wel noodzakelijk en wanneer niet? Het juiste antwoord vindt u op www.keuringscheck.nl. Zo voorkomt u dat u onnodig een keuring laat verrichten met alle kosten van dien, maar ook dat u de keuring achterwege laat, terwijl dat wel noodzakelijk is. En dan zou u rijbewijs al wel eens verlopen kunnen zijn. Op www.keuringscheck.nl ziet u ook welk van de 3 keuringsformulieren – de zogenaamde Eigen Verklaring – u nodig heeft. Dit formulier is verkrijgbaar bij de meeste gemeenten en via mijn.cbr.nl (met DigiD). Ook kan Regelzorg deze op verzoek toesturen. Voor vragen over het invullen van de Eigen Verklaring kunt u contact opnemen met de medisch adviseur van Regelzorg. Verwerking en beoordeling ervan, door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), kan tot drie maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt daarom ten minste vier maanden voor het verlopen van de geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring.