Do.10-03: Inleiding over de Matthäus Passion

In de periode voor Pasen wordt regelmatig de Matthäus Passion ten gehore gebracht. Erica de Wijs geeft op donderdagavond 10 maart een inleiding in dit meesterwerk gecomponeerd door Johann Sebastian Bach in 1727. De lezing begint om 20.00 uur in de St. Joostkapel aan de Lage Gouwe 134. De avond wordt georganiseerd door de Federatie Gouda, de toegang is vrij.

De eerste uitvoering vond plaats op 11 april van 1727 tijdens de vesperdienst op Goede Vrijdag in de Thomaskerk in Leipzig, waar Bach cantor was. Zoals bij veel werken van Bach het geval is, is de Matthäus Passion doordrenkt van symboliek, vaak ook getallensymboliek. In Gouda is op zaterdag 12 maart de Matthäus Passion te beluisteren in de Sint Jan, uitgevoerd door Laus Deo.

Erica de Wijs is dirigente van het Federatiekoor in Gouda en studeerde aan het Rotterdams Conservatorium de hoofdvakken hobo en solfège/algemene muziekleer. Voor dit laatste hoofdvak studeerde zij als eerste in Nederland af. Reeds tijdens haar studie werd zij aan hetzelfde Conservatorium benoemd als docente, een functie die zij gedurende haar hele werkzame leven heeft vervuld.

De Federatie Gouda is een geloofsgemeenschap die haar inspiratie vindt daar waar christendom, compassie en cultuur elkaar raken. Kijk voor meer informatie op www.federatiegouda.nl.