Do. 08-12: Gouwe Dialoog ‘Gender en Diversiteit’ in Huis van de Stad

De Gouwe Dialoog is bij uitstek de manier om met andere Goudse burgers in contact te komen, om elkaar beter te leren kennen en zo een kettingreactie teweeg te brengen.

Wilt u ook een bijdrage leveren aan de Goudse samenleving? De Regiewerkgroep Gouwe Dialoog nodigt u daarom van harte uit om met elkaar in dialoog te gaan over het thema: “Gender en Diversiteit”.

Deze dialoog wordt gehouden op donderdag 8 december 2016 om 18.00 uur (inloop 17.45 uur) in het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 te Gouda.

Advertisements

Het thema biedt diverse raakvlakken met het dagelijks leven. De uitwisseling van eigen, rijke ervaringen met stadsgenoten is op zich al een uitdaging en daarom alleszins de moeite waard om aan deze dialoog deel te nemen.

Goudse burgers van alle leeftijden worden in de gelegenheid gesteld, terwijl men elkaar alle ruimte biedt, over dit thema alsmede over de vijf daaraan verbonden deelthema’s de dialoog aan te gaan om zo een bijdrage te leveren aan een betere Goudse samenleving. De deelthema’s die onder leiding van gespreksleiders aan de orde komen zijn: cultuur en religie, opvoeding en onderwijs, arbeid en zorg, LHBT en gelijkwaardigheid man en vrouw.

Doe mee om de onderlinge contacten te verstevigen en maak samen de avond tot een werkelijk succes .

Gratis aanmelden tot een maximum van 150 personen: gouwedialoog@outlook.com met vermelding van naam, adres en telefoonnummer. Broodjes, hapjes en drinken worden aangeboden.
Contactpersoon: Jan C. van Ingen, voorzitter Regiewerkgroep Gouwe Dialoog, en bereikbaar onder nummer 06 – 24 12 1996,
e-mail: vaningen.jc@gmail.com.