Do.06-02: Stoma info ochtend

Het bestuur van de Nederlandse Stomavereniging regio
Zuid-Holland organiseert in samenwerking met de stomaverpleegkundigen van het Groene Hart Ziekenhuis een inloopochtend voor stomadragers, partners en overige belangstellenden.
Deze inloopochtend wordt gehouden op donderdag
6 februari 2014 in de bestuurskamer van het Groene Hart Ziekenhuis, Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda.