Do. 05-03: Politiek café over mogelijkheid te starten zorgbuurthuizen

De SP organiseert 5 maart a.s. een politiek café over de mogelijkheid te starten zorgbuurthuizen in Gouda.

Kleinschalig, laagdrempelige zorg in de buurt waar je woont. Niet iedereen kan of wil thuis blijven wonen als hij/ zij ouder wordt. Nu hebben de mensen geen keuze. Met het sluiten van de verzorgingshuizen sinds 2012 wordt iedereen geacht zolang mogelijk thuis te blijven wonen. Ook als dit eigenlijk lichamelijk niet meer gaat of mensen zelf niet willen en zich eenzaam gaan voelen.

Om die reden wil de SP Gouda de mogelijkheden onderzoeken of een Zorgbuurthuis een wens is van bewoners uit Gouda. Een plek, die betaalbaar is voor iedereen, waar het gezellig en kleinschalig is en waar vast personeel werkt. Waar partners samen kunnen wonen en niet gedwongen worden gescheiden van elkaar, omdat de een meer zorgbehoeftig is dan de andere. Een Zorgbuurthuis in je eigen buurt, zodat je je sociale contacten kan behouden. In een huis dat er zoveel mogelijk uitzien als een normaal woonhuis en daardoor vertrouwd aanvoelt.

We nodigen u uit om naar ons politiek café gekomen, om daar over van gedachten te wisselen samen met onze gasten o.a.:

Maarten Hijink, 2de kamerlid SP

Corine Dijkstra, wethouder zorg Gouda

Aafje, verpleegkundige en ervaringsdeskundige Zorgbuurthuis Rijssen.

Tevens zullen er vertegenwoordiger(s)van verpleeghuizen en het zorgkantoor uitgenodigd worden.

Datum:  5 maart om 20 uur,

Lokatie: Le Patapouf, Kolkmanstraat 1-3, Gouda.

05-03-2020 09:00