Do.03-03: Galerie Honingen met MAARTEN BOFFÉ & JANTINA PEPERKAMP

Twee schilders die dwingen tot een intensief kijken. Een ogenschijnlijk eenvoudige kruik, of een krachtig en tegelijk kwetsbaar portret, onderwerpen zo geschilderd dat ze doen verrassen en verwonderen. Deze fijnschilders laten de toeschouwer in verwondering meekijken naar de werkelijkheid, en hoe zij die ervaren.

– 3 T/M 19 MAART 2016 –

Een vrije geest. zo zou je Maarten Boffé (1952) kunnen noemen. Hij laat zich niet binden aan een specifiek genre, integendeel: zowel qua vormgeving als techniek maakt hij steeds een keuze. Daarbij ligt het accent bij deze fijnschilder op het ongebruikelijke leiden van licht: dikwijls worden de onderwerpen van achteren belicht of uit verschillende bronnen. Met hierbij een grote aandacht voor de kracht van het detail en de combinatie van kleuren. Boffé peilt graag naar het wezen van gewone verschijningsvormen. Net als de mysticus of wetenschapper verkent hij het geheim van de schepping en zoekt, met verf en kwast, evenzeer naar “de theorie van alles”.

Jantina Peperkamp (1968) beschouwt elk schilderij van haar hand als een zelfportret. De keuze voor een model wordt bepaald door de mate waarin Peperkamp zichzelf herkent in deze persoon. Het eindresultaat ontstaat door de energie tussen beiden. Haar intrigerende portretten getuigen van een gedetailleerde verfijning en een eigen identiteit en worden gekenmerkt door een subtiele mix van intimiteit, soberheid en kwetsbaarheid. Dit geeft de veelal kleine schilderijen een grootse en krachtige uitstraling.

Zondag 6 maart zijn beide kunstenaars in de galerie aanwezig. Alle nieuwe kunstwerken zijn tevens op internet te zien is op: www.honingen.com