Directeur Cyclus vertrekt

Algemeen directeur Leendert van Bloois gaat vertrekken bij Cyclus. Hij wil, na zeven jaar leiding te hebben gegeven aan het bedrijf, nieuwe activiteiten gaan ontplooien waarbij er meer tijd is voor zijn gezin. Nu het bedrijf in een nieuwe fase van ontwikkeling is gekomen is dit voor hem een goed moment.

De Raad van Commissarissen (RvC) heeft in juli 2015 kennis genomen van de beslissing van de heer Van Bloois en de RvC respecteert zijn keuze. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor het vele goede werk dat hij, ook in rumoerige tijden, voor Cyclus heeft verricht. De RvC heeft met de heer Van Bloois afgesproken dat hij zal aanblijven tot in zijn opvolging is voorzien. De RvC zal hierover op korte termijn nadere mededelingen doen.