Di.29-09: Groene Hart gidsen cursus bij Staatsbosbeheer

Op dinsdagavond 29 september start Staatsbosbeheer een basiscursus Groene Hart gids. De cursus is bedoeld voor mensen die belangstelling hebben om jeugd en volwassenen activiteiten in de gebieden van Staatsbosbeheer in het Groene Hart te begeleiden. De opleiding bestaat uit zes avonden, waar de theorie wordt behandeld, en twee dagdelen op zaterdag met een praktijk deel. Op dinsdag 5 januari is de afsluiting waar de diploma’s worden uitgereikt.

Staatsbosbeheer heeft als belangrijke doelstelling om mensen naar Buiten te krijgen waar ze het landschap en de natuur kunnen verkennen, ontdekken en ervan te genieten. Staatsbosbeheer heeft landelijk een groot aantal vrijwilligers weten te binden die mee helpen dit doel te verwezenlijken. Op dit moment zijn er enkele tientallen vrijwilligers actief als Groene Hart gids. Zij zijn bezig met de allerlei werkzaamheden zoals activiteiten begeleiden voor volwassenen en voor de jeugd, ondersteunen van promotionele activiteiten en publieksacties, ondersteunen diverse administratieve werkzaamheden en werkzaamheden in het beheer. Vanwege de toename van deze activiteiten is Staatsbosbeheer op zoek naar nieuwe Groene Hart gidsen die activiteiten begeleiden voor volwassenen en voor de jeugd.

De basiscursus omvat de onderdelen: ontstaansgeschiedenis van het Groene Hart, flora en fauna, cultuurgeschiedenis, kennis van de Groene Hart organisaties, gastheerschap, introductie jeugdwerkzaamheden, veiligheid, werken in de natuur e.d. Na het volgen van de basiscursus kan men kiezen voor een bepaalde specialisatie. De basisopleiding start op dinsdagavond 29 september met een presentatie over Staatsbosbeheer met onderdelen over de geschiedenis en de huidige organisatie, wat doet Staatsbosbeheer, natuurbeheer & beleving bij Staatsbosbeheer en het vrijwilligersbeleid. De opleiding wordt gegeven in de Maxima-locatie te Waarder.

Heeft u belangstelling kijk dan op www.groenehartcentrum.nl waar u informatie vindt en u zich kunt opgeven via een inschrijfformulier. Wilt u meer informatie bel dan met 06-23774925.