Di. 26-9: Amnesty International toont Zaatari Djinn in het Filmhuis

Gouda – Elke dag nemen overal ter wereld mensen de moeilijkste beslissing in hun leven: ze besluiten hun huis te verlaten in de hoop elders een beter leven te kunnen leiden. In het kader van de recente vluchtelingenstroom uit Syrië, vertoont Amnesty International Groep Gouda, in samenwerking met het Filmhuis Gouda, eind september de film Zaatari Djinn.

In deze poëtische documentaire volgen we vier Syrische kinderen, die wonen in Zaatari een vluchtelingenkamp met 80.000 bewoners in Jordanië. Zaatari is in korte tijd uitgegroeid van vluchtelingenkamp tot een kleine stad. Ongeveer tachtig procent van de inwoners is kind en regisseur Catherine van Campen koos vier van hen uit om te volgen.

De film wordt vertoond opdinsdag 26 september. Rondom de film geeft Amnesty Gouda informatie over haar activiteiten. Informatie over de vertoning van de film vindt men op www.gouda.amnesty.nl/zaatari. Kaarten zijn te reserveren via de website van Filmhuis Gouda of 0182-522 200.

Vluchtelingen zijn kwetsbaar. Daarom hebben zij extra bescherming nodig. Amnesty zet zich ervoor in dat vluchtelingen en migranten een goede behandeling krijgen en dat hun rechten niet worden geschonden.