Di.21-06: Voorlichtingsavond over Positief opvoeden bij kinderen met psychische problematiek

Op dinsdag 21 juni vindt een voorlichtingsavond over Positief opvoeden bij kinderen met psychiatrische problematiek plaats. De bijeenkomst wordt gehouden op de Gebouw De Veste, Ridder van Catsweg 300 in Gouda en begint om 19:30 uur. De organisatie is in handen van het Samenwerkingsverband GGZ Voorlichting in de regio Midden-Holland.

Het opvoeden van kinderen is een verantwoordelijke en niet altijd even gemakkelijke taak. Het kan aardig wat vragen van de opvoedingsvaardigheden van ouders om goed aan te sluiten bij de behoeften van hun kind, ongewenst gedrag aan te sturen, de ontwikkeling van het kind te stimuleren, etc.

Voor ouders van een kind met een psychiatrische diagnose is opvoeden nog lastiger. De ontwikkeling van deze kinderen verloopt met horten en stoten, er zijn meer gedragsproblemen dan gemiddeld en ze hebben meer begeleiding en aandacht nodig. Naast de vaardigheden die ouders sowieso in huis moeten hebben, moeten ouders van deze kinderen ook kennis hebben van het psychiatrisch beeld van hun kind en moeten zij meer dan gemiddeld rekening houden met de specifieke behoeften en (on-)mogelijkheden van hun kind. Met alle zorgen voor, om en rond hun kind kan het dan lastig zijn om op een positieve en stimulerende wijze op te blijven voeden.

Advertisements

Tijdens deze avond vertelt een ervaringsdeskundig hoe het is om een kind met psychiatrische problematiek positief op te voeden . Een professional, die deskundig is op het gebied van positief opvoeden, vertelt over het onderwerp in het algemeen en geeft omgangsadviezen. Uiteraard kunnen er vragen worden gesteld en is er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen.