Di. 19-03: Oproep aan agrariërs in Zuid-Holland

Op 19 maart is de startbijeenkomst van het project Vruchtbare Kringlopen Zuid-Holland van LTO Noord en Provincie Zuid-Holland. Agrariërs in Zuid-Holland worden opgeroepen hierbij aanwezig te zijn. Van melkveehouder tot akkerbouwer of fruitteler, iedereen is welkom om ideeën in te brengen en mee te denken.

Tijdens verdiepende sessies op 19 maart is er alle gelegenheid om in gesprek te gaan, ervaringen uit te wisselen met collega-ondernemers en ideeën in te brengen voor het sluiten van kringlopen binnen de thema’s bodem, nutriënten, biodiversiteit en nieuwe technieken. Deze thema’s worden vertaald in deelprojecten. Voor aanmelden en meer informatie over de deelprojecten kunt u terecht op de website van LTO Noord.

Inspirerende verhalen van gastsprekers Reinier van den Berg en Frank Verhoeven
Tijdens de startbijeenkomst op 19 maart vertelt Reinier van den Berg, meteoroloog en bekend van RTLnieuws, over duurzaamheid en de kracht van: ‘de ander te groen af zijn’. Daarnaast licht Frank Verhoeven, grondlegger van de Kringloopwijzer en eigenaar van ‘Boerenverstand’ zijn advies over kringlooplandbouw en beleid aan Minister Schouten van LNV toe . Ook gaat hij dieper in op het verdienmodel van kringlooplandbouw.

Aanleiding van het project Vruchtbare Kringlopen Zuid-Holland
“Met dit project willen we insteken op de behoefte van agrariërs in de ontwikkeling van kringlooplandbouw”, zegt projectleider Eveline Westeneng. ,,Daarom is de mening van de agrariër zelf zo belangrijk op de startbijeenkomst van 19 maart.”

Over het project Proeftuin Vruchtbare Kringlopen
Provincie Zuid-Holland stimuleert met het project Proeftuin Vruchtbare Kringlopen Zuid-Holland, LTO Noord om samen met de agrariërs van de verschillende sectoren nieuwe samenwerkingsverbanden op te zetten om kringlopen te sluiten. Met als doel concrete praktijkgerichte activiteiten te ontwikkelen om samen aan de slag te gaan met het sluiten van kringlopen.

19-03-2019 09:00