Di. 18-9: Humanisme en het voltooid leven debat

Gouda – In het humanistisch café (elke derde dinsdagavond van de maand) gaan we met elkaar in gesprek over actuele thema’s van dat moment. Aanleiding kan zijn een artikel op de website van het Humanistisch Verbond, een film, een boek, een krantenartikel. Deze keer gaan we in op vragen welke vanuit verschillende standpunten een rol spelen in het ‘Voltooid leven’ debat. Het humanistisch café vindt van 20.00 tot 22.00 uur plaats in zaal De Punt van Irishof in Gouda.

In de discussie over voltooid leven lopen de emoties vaak behoorlijk op. Wellicht is dat voor een deel ook te verklaren doordat niet iedereen hetzelfde voor ogen staat als men deze discussie voert. Wat bedoelen we eigenlijk met een ‘voltooid leven’? Dit blijkt bij nadere beschouwing al een reeks definities op te leveren.

Betekent een ‘voltooid leven’ ook een doodswens? En zo ja: een actieve doodswens? Of meer de hoop op een voorspoedige natuurlijke dood? Om welke groep mensen gaat het? Hoe groot is deze groep en dan met name die met een actieve doodswens? Hoe is onze huidige wetgeving en hoe zijn de mogelijkheden voor een actieve doodswens binnen het kader van de ‘Euthanasiewet’? Hoe denkt men in andere landen over dit onderwerp? Welke ethische aspecten zijn aan de orde, zowel voor de hulpvragende als hulpverlenende persoon, maar ook vanuit het perspectief en verantwoordelijkheid van de overheid?

Advertisements

Als een actieve doodwens door de samenleving ook ‘juridisch wordt gehonoreerd’, hoe is dan de ‘rolverdeling’? Wie bepaalt of een leven voltooid is? Uitsluitend de Persoon Zelf?

Als men hulp bij zelfdoding wenst, welke voorwaarden mag de hulpverlener / samenleving dan stellen? Of levert iedere regeling zoveel problemen op, dat óók wie het zelfbeschikkingsrecht onderschrijft dit niet op verantwoorde wijze uitvoerbaar vindt?

Na een inleiding over de in onze maatschappij gehanteerde begrippen en de juridische kaders gaan we aan de hand van een dergelijke reeks vragen met elkaar in discussie over dit ingewikkelde onderwerp.

Inleider deze avond is Hans van der Heyden. Deelname is gratis met een vrijwillige bijdrage van 2 euro. Irishof is gevestigd aan Middenmolenplein 266 in Gouda Goverwelle, zaal De Punt heeft een eigen ingang. Voor meer informatie zie ww.humanistischverbond.nl

Uw evenement ook op de nieuwssite GoudaFM en deGouda App?
Mail uw evenement naar redactie@degouda.nl

18-09-2018 10:16