Di. 12-03: Cursus “Sterk met Pijn”

Heeft u chronische pijn? Wilt u graag beter leren omgaan met uw chronische pijn? Dan is deze cursus iets voor u. Wij willen u graag een steuntje in de rug geven en u leren de regie weer te nemen in uw dagelijks leven. Wij bieden u graag een luisterend oor en begeleiden u in uw zoektocht naar uw eigen mogelijkheden.

Naast het krijgen van informatie over diverse onderwerpen wisselt u ervaringen uit met lotgenoten. De cursus wordt begeleid door speciaal hiervoor getrainde vrijwilligers. Zij werken vanuit hun eigen ervaringsdeskundigheid en hebben zelf ook te maken (gehad) met chronische pijn

Heeft u interesse?

De voorlichtingsbijeenkomst is op dinsdag 12 maart van 19.00 uur tot 21.00 uur. Daarnaast bestaat de cursus uit acht bijeenkomsten van 10.30-12.30 uur op dinsdag 9 april, 16 april, 7 mei, 14 mei, 21 mei, 28 mei, 4 juni en 11 juni en een terugkombijeenkomst.

De cursus wordt gegeven in Het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda en wordt georganiseerd door het samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één Stem.

De kosten voor de cursus zijn € 60,00 en een lidmaatschap bij een aangesloten patiëntenvereniging (zie www.pijnpatientennaar1stem.nl)

Wilt u zich aanmelden voor de voorlichtingsbijeenkomst of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met l.dubbelman@sterkmetpijn.nl of e.fijnekam@sterkmetpijn.nl.

12-03-2019 09:00