Di. 11-12: Kerststallen en kerstgroepen in Streekmuseum Reeuwijk

Op 11 december om 20.00 uur houdt Anton Schipper een presentatie in Streekmuseum Reeuwijk, Oudeweg 3, over kerstgroepen uit de hele wereld. In de hele wereld wordt geen gebeurtenis zo bijzonder beleefd als de geboorte van Jezus Christus. Geen gebeurtenis is dan ook zo dikwijls verhaald, bezongen en verbeeld. Telkens weer verweefden mensen in verschillende tijden en landen dit verhaal met hun eigen leven. Dat wordt ook zichtbaar in kerstgroepen of kerststallen.

Ds. Anton Schipper zal eerst iets vertellen over de uitbeelding en symboliek van de gebeurtenissen rondom de geboorte van Christus. Want een ieder van ons heeft een voorstelling van deze geboorte. Vervolgens zal hij dat toespitsen op de geschiedenis, ontwikkeling en plaats van kerstgroepen uit heel de wereld.

In alle culturen wordt namelijk dit kerstgebeuren eigenlijk het meest concreet, het meest nabij voorgesteld. Alles rondom het geboorteverhaal wordt uitgebeeld in de directe eigen omgeving waarin mensen in heel verschillende landen leven. En zó wordt het kerstverhaal heel dicht bij de mensen gebracht. Allen maken zo het Kind tot hun eigen kind. Dit alles toegelicht met afbeeldingen uit de kunstgeschiedenis en voorbeelden van een groot aantal kerststallen.

De kosten voor deze lezing zijn 5 euro incl. een kopje koffie of thee. De lezing vindt plaats op 11 december om 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur. Voor meer informatie zie www.streekmuseumreeuwijk.nl

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android
11-12-2018 09:00