Di. 10-10: Lezing van de Waddinxveense Kunst Kring

Op dinsdag 10 oktober 2017 houdt Mariëlle Lassche een lezing over “De verbeelding van Maria in de Westerse kunstgeschiedenis” in de Immanuëlkerk te Waddinxveen. De aanvang is 19:30 uur.

Maria is misschien wel de meest afgebeelde en geliefde persoon uit de kunstgeschiedenis. Maria als symbool voor liefde, de Godin die troost biedt en bescherming bij angst en verdriet. In de loop van de geschiedenis werd ze steeds weer herkenbaar in beeld gebracht met haar vaste attributen zoals de blauwe mantel en een witte lelie. In de loop der tijd zien we de diversiteit aan thema’s en verhalen uitbreiden, zoals de zeven vreugden en de zeven smarten, Maria als Sedes Sapientiae, De Annunciatie, Het Ontslapen van Maria en de Pietà.

De iconografie en de diepere betekenis (iconologie) van deze thema’s is wijd verspreid en elke periode kende zo ook een favoriete manier van uitbeelden en waren bepaalde verhalen juist meer of minder populair. In de lezing zal Mariëlle vanaf de vroegst bekende afbeelding van Maria, in de catacomben van Priscilla in Rome, tot de hedendaagse kunst een chronologische reis maken langs bekende en minder bekende thema’s rondom Maria. Aan de hand van beroemde kunstwerken ontvouwt zich het leven van Maria en haar rol als de moeder Gods. Daarbij zal ook uitgebreid stil worden gestaan bij de andere personages die in Maria’s leven zo’n belangrijke rol hebben gespeeld, zodat u na deze lezing de verhalen èn de personages en hun symbolen nog beter zult herkennen.
Toegang voor leden is gratis; voor niet-leden wordt een bijdrage gevraagd van €5,-