Di. 09-04: Jansdebat thema: Spiritualiteit en klimaatverandering

Op dinsdag 9 april vindt een Jansdebat plaats over het thema ‘Spiritualiteit en klimaatverandering’. Sprekers zijn theoloog prof. Erik Borgman, wethouder milieuzaken Hilde Niezen en Peter Vermaat, CEO van energiebedrijf Enexis en lid van de klimaattafels. Wij gaan met elkaar in debat over het hoe en waarom van klimaatactie en over concrete acties die we binnen Gouda kunnen uitvoeren, als gemeente, bedrijven en als burger.

Het debat wordt gehouden in de Moreau-zaal, bij de hoofdingang van de Sint Janskerk in Gouda. Deelname kost €5,-. De kerk gaat open om 19:45, het debat start om 20:00 en eindigt om 22:00.

Aanmelden via jansdebat.nl

09-04-2019