Di. 04-10: MS-symposium ‘MS centrum Groene Hart: patiënt centraal!’

Het MS behandelcentrum Gouda wordt gecertificeerd door het Nationaal MS Fonds! Het Groene Hart Ziekenhuis viert dit door een symposium te organiseren over positieve gezondheid bij MS. Tijdens deze avond gaan we in op wat voor u kwaliteit van leven is en hoe u zélf keuzes kunt maken in uw leven met MS. Sprekers zijn o.a. Machteld Huber, Bernard Uitdehaag en de MS-beweeggroep. Ook een partner van iemand met MS deelt ervaringen.

Dinsdag 4 oktober 2016, 18:30 uur tot 21:30 uur in het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda.

Het symposium is voor mensen met MS, hun naasten en andere geïnteresseerden.

Advertisements

Het symposium is gratis.

Inschrijven kan via www.transmuraalnetwerk.nl/agenda.