Di. 04-07: Excursie over de oude begraafplaats aan de Prins Hendrikstraat

Op dinsdag 4 juli organiseert Cyclus voor de gemeente Gouda een excursie over de oude begraafplaats aan de Prins Hendrikstraat. De excursie start om 19.30 uur bij de hoofdingang en wordt verzorgd door André van Kleinwee, stedelijk ecoloog van Cyclus. Hij vertelt tijdens de excursie over de flora, fauna en de bijzondere bomen van de oude begraafplaats. Het toegangshek blijft tot 22.00 uur open.

In de zomermaanden bloeien de teunisbloemen, deze springen tegen de avond open. Dit schouwspel is zeer boeiend om van dichtbij te zien en mee te maken. Als de bloemen eenmaal open zijn, verspreiden zij een zoete geur die verschillende insecten en nachtvlinders lokken. De insecten zorgen als zij de bloemen bezoeken voor de bestuiving. Tijdens de excursie wordt ook aandacht geschonken aan de bomen op de oude begraafplaats. Door de weldadige rust broeden en verblijven er verschillende soorten vogels tussen de begroeiing en losstaande struiken.