Di.02-06: Online-seminar ‘Medisch zwanger worden’

Dinsdag 2 juni organiseert de afdeling Fertiliteit van het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ), samen met het Medisch Centrum Kinderwens (MCK), een online-seminar met als thema ‘Medisch zwanger worden’. Dit seminar is bedoeld voor mensen die een vruchtbaarheidsbehandeling ondergaan of mogelijk te wachten staat. Tijdens dit online-seminar kunnen geïnteresseerden thuis inloggen. Hierbij is het mogelijk anoniem te blijven.

Gedurende het online-seminar bespreken Ineke Janssen (Gynaecoloog GHZ) en Wouter van Inzen (Embryoloog Medisch Centrum Kinderwens) onder andere de oorzaken van fertiliteitsproblemen, behandelvormen en bijbehorende slagingskansen. Tevens zal er inhoudelijk ingegaan worden op onder andere sperma-onderzoek, het IVF en ICSI lab, embryo beoordeling, eiceldonatie en andere bijzondere technieken.

Anoniem en thuis op de bank
Het voordeel van een webinar is dat deelnemers, desgewenst anoniem, kunnen inloggen en thuis ongeremd al hun vragen kunnen stellen. Een professioneel panel zal deze vragen beantwoorden, waardoor deelnemers ook van elkaar leren.

Deelnemen
Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via www.ghz.nl/zwangerworden
Het seminar wordt gegeven op 2 juni van 20.00 tot 21.30 uur. Gegevens voor inschrijving en reminder worden vertrouwelijk behandeld en alleen ten behoeve van het seminar gebruikt.
Op de dag van het online-seminar ontvangt men een reminder per sms.