Derde jaar op een rij subsidie voor GoudApot

Gouda – De ‘pot met goud’ bestemd voor inwoners én beheerd door inwoners is voor de derde keer op rij gevuld. Voor 2018 heeft stichting GoudApot een subsidie van €240.000 ontvangen. Dit geld is bedoeld om de initiatieven van inwoners, organisaties en ondernemers in Gouda de ruimte te geven. De kracht en creativiteit van de Goudse samenleving kan op die manier optimaal benut worden.

Het college stelt dit geld opnieuw ter beschikking vanwege de positieve inspanningen van GoudApot en daarmee de vele initiatieven die Gouda mooier hebben gemaakt. Afgelopen jaar zijn 208 initiatieven aangevraagd, verspreid over heel Gouda.

Door en voor inwoners
Verschillende teams van inwoners buigen zich over deze initiatieven en leggen deze langs een meetlat van voorwaarden, die inwoners zelf hebben opgesteld. De belangrijkste voorwaarden zijn dat het initiatief uit eigen stad moet komen én dat inwoners zelf moeten deelnemen in de uitvoering. Een aanvraag kan resulteren in toekenning van het totale gevraagde bedrag of een deel van het bedrag. Dit varieert van kleine initiatieven zoals de Theetuin Roos van Dekemastraat en de Vrijmarkt in Goverwelle tot grote initiatieven zoals sinterklaasactiviteiten en de Popronde Gouda. Soms krijgt een initiatief geen geld. Ook al wordt een aanvraag niet gehonoreerd, contact met GoudApot levert dan wel vaak samenwerkingsverbanden of tips op om het initiatief via een andere weg wel mogelijk te maken.

Advertisements

Voorbeeld-ig potje
De GoudApot blijkt een inspiratiebron voor andere gemeenten te zijn. Participatie (het betrekken van inwoners bij gemeenteplannen) staat hoog op de gemeentelijke agenda’s. Hoe dit in Gouda wordt aangepakt, is een voorbeeld voor andere gemeenten. Zowel GoudApot als gemeentelijke projectleiders zijn veel gevraagde sprekers bij andere gemeenten of congressen om de boodschap te verspreiden. De GoudApot-participatiewijze zit zelfs in de gereedschapskoffer van een adviesbureau, die op haar beurt weer gemeenten adviseert.

Klanttevredenheid
Vorig jaar kreeg GoudApot van inwoners een 7 voor haar inspanningen voor de stad. Dit kwam naar voren uit een stadsbrede enquête. In april volgt een nieuw onderzoek naar de klanttevredenheid. Dit is onderdeel van de burgerparticipatie in de wethoudersportefeuille. Daarin staat het continu investeren in burgerparticipatie en het monitoren van verbetering op de agenda.