De Goudse raad gaat binnenkort beslissen over windmolens en zonnepanelen

Lelystad, Netherlands

Gouda – Het kan dus spannend worden in de raadsvergadering want dit gezelschap krijgt niet alleen de Goudse inbreng voorgelegd. De Regionale Energie Transitie Midden-Holland omvat vijf gemeenten die allen ook hun inbreng hebben. De gemeenten grenzen aan elkaar maar iedereen zal zich natuurlijk op de eerste plaats bekommeren om de eigen vierkante kilometers. Maar nu moeten alle raadsleden grensoverschrijdend gaan beslissen.

Even terug naar de start van de RES in 2020
De betreffende gemeenten, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas, waren er aanvankelijk als de kippen bij om te roepen wat zij wel en niet wilden accepteren. Dat resulteerde in uitspraken als “beslist geen windmolens, windmolens alleen in de buurgemeenten of een enkele als het echt niet anders kan”. Om daar sturing aan te geven zal niet eenvoudig geweest zijn want de betrokken wethouder uit elke gemeente zat tevens in de stuurgroep van de regionale RES. Dan denk je al snel aan de slager die zijn eigen vlees keurt.

Hoe is elke gemeente te weten gekomen wat de burger wil t.b.v. de transitie?
In de regio Midden-Holland werden de volgende groepen of instanties geconsulteerd:

Advertisements
  • Circa 250 inwoners of maatschappelijke partijen waren betrokken in zes kansentafels.
  • 500 inwoners hebben hun mening gedeeld via het invullen van in totaal drie enquêtes.
  • 200 inwoners hebben zich aangemeld voor de regionale nieuwsbrief.
  • Er was één regionaal webinar met 200 inwoners en ondernemers.

Met de meest optimistische berekening hebben dus 2350 inwoners een vorm van inspraak gehad en dan zouden het ook nog allemaal verschillende personen moeten zijn. Kun je over participatie praten als het inwoneraantal van de regio 237.810 is? Nu was al bij het opzetten van de RES-structuur afgesproken dat de inspraak van bottom-up zou moeten plaatsvinden maar men bedacht dat in de eerste fase het abstractieniveau te complex zou zijn om de burger er gelijk bij te betrekken. Deze moet dus kunnen vertrouwen op de betrokken wethouder en nu dus op de raadsleden in elke gemeente.

Hoe gaat de democratische besluitvorming nu dan verder?
Zoals eerder aangegeven ligt die nu in handen van de raadsleden. Zoals de Goudse wethouder zegt, is de democratische besluitvorming nu aan de volksvertegenwoordiging. De besluitvorming over de RES 1.0, met daarin o.a. de keuze van de zoekgebieden en waar windmolens en/of zonnepanelen gaan komen, ligt dus in handen van de volksvertegenwoordigers. De raadsleden in elk van de vijf gemeenten beslissen daarmee niet over specifiek wat in hun gemeente de beste aanpak is, maar zij moeten beslissen over de plannen in de hele regio. Vandaar dat grensoverschrijdend beslissen. Wegens betrokkenheid bij de RES Midden-Holland zullen ook de besturen van de drie Waterschappen en de Provinciale Staten van Zuid-Holland meebeslissen. De uitkomsten van de besluitvorming van al deze bestuurslagen zullen vanaf 1 juli in de stuurgroep van de RES Midden-Holland bij elkaar worden gebracht om een regionale balans op te maken.
Wilt u weten hoe de raad met de voorstellen van de RES Midden-Holland omgaat en wat er wel en niet geaccepteerd wordt? Volg dan de raadsvergaderingen. Hebt u even voldoende tijd, dan kunt u ook de website van de RES Midden-Holland bezoeken dan kunt u in de RES 1.0 lezen waarover uw volksvertegenwoordigers namens u moeten beslissen. Uiteraard blijven wij u ook op de hoogte houden.

07-06-2021 11:40