De corona aanpak in Gouda is gewijzigd

Gouda – Kijk naar de berichtgeving van uw huisarts via brochure of de website en u zag dat nagenoeg alle activiteiten gericht waren op de eerstelijns aanpak van het coronavirus. Dat was en blijft noodzakelijk toen dit verderfelijke virus ons land overviel. Daarnaast was er capaciteit voor spoedzorg vrijgehouden. Alle andere medische werkzaamheden werden uitgesteld zoals controle op astma, suikerziekte of bloeddruk. Kortom alle afspraken zonder spoedkarakter komen verder weg op de agenda te staan.

Wat niet verandert is de regel dat u bij koorts of luchtweg klachten niet naar de praktijk moet komen.
Het advies was en is: Blijf thuis wanneer u verkoudheidklachten of verhoging heeft! Blijf vooral thuis om uit te zieken om anderen niet te besmetten. Dus ook niet naar buiten gaan.
Bij koorts van meer dan 38 graden Celsius, veel hoesten en steeds moeilijker ademen, is het zaak om wel de huisarts te bellen. De huisarts kan dan beoordelen of er een afspraak gemaakt moet worden bij de zo genaamde “NoodHAP”. Die afspraak kan alleen de huisarts zelf maken. Aan de hand van de conclusies van de NoodHAP kunnen dan volgende stappen gemaakt worden.

Maar hoe zit het nu met de andere spoedzorg?
Er was op gerekend dat mensen die echt spoedzorg nodig hadden zich wel bij de huisarts zouden melden. Dit liep echter anders. Deels omdat ze de arts wilde ontzien in de drukke corona tijd en deels omdat er angst leefde in de praktijk besmet te worden. Inmiddels wordt er zowel landelijk als lokaal druk op deze mensen uitgeoefend om zich wel degelijk bij de huisarts te melden. Het gaat dan vooral om hart, long, astma, suiker patiënten. Voor hen was er ruimte en komt er zelfs meer ruimte.

Advertisements

Mogelijke corona patiënten hoeven niet meer naar de NoodHAP
Wanneer een huisarts besmetting bij een patiënt vermoedt kan er een test aangevraagd worden via het Regionaal Transferpunt. Voor het aanvragen van deze test moeten de patiënten wel aan de volgende eisen voldoen.

  • Dat de symptomen geheel overeenkomen met die welke bij een corona besmetting horen.
  • Dat de consequentie van een positieve of negatieve uitslag zorg gerelateerd is. Er kan hierbij gedacht worden bij toename van de klachten aan opname in een ziekenhuis of inzet van thuiszorg.

Wordt aan deze voorwaarde voldaan, dan hoeft de patiënt niet meer naar de NoodHAP, maar wordt de test door een Swabteam van het GHZ thuis afgenomen. Alleen de huisarts kan deze test voor de patiënt aanvragen en alle aanvragen die vóór 11.00 uur bij het Regionaal Transferpunt binnenkomen worden dezelfde dag nog afgehandeld.
Aan de hand van de uitkomst en de toestand van de patiënt wordt daarna beslist wat de vervolgstappen zijn.

Er moeten keuzes gemaakt worden
Als de test positief blijkt en eventueel ziekenhuisopname nodig is, dan zal de huisarts de patiënt insturen.
Bij ouderen kan de huisarts de beslissing nemen om te overleggen met een Specialist Oudergeneeskunde. Het gaat daarbij vooral om ouderen die al kwetsbaar zijn of die twijfelen of ze nog wel naar een ziekhuis willen maar niet thuis verpleegd kunnen worden. Als de patiënt afziet van een zware behandeling dan kan deze kiezen voor een zo genaamd Eerste Lijns Verblijf (ELV). Daar vinden geen extra behandelingen plaats maar wordt de patiënt optimaal in zijn/haar ziekte verzorgd. Een ELV zal in de meeste gevallen dus geen ziekenhuis zijn maar locaties die op deze zorg zijn ingericht. Dit kan bijvoorbeeld een deel van een zorginstelling zijn of andere, speciaal voor corona ingerichte zorglocaties.
Om deze stap in gang te zetten draagt de huisarts de vervolgstappen over aan het sinds kort opgerichte Regionaal Transfer Punt.

Het Regionaal Transfer Punt (RTP) is een samenwerking tussen onder andere het GHZ, Fundis en Zorpartners Midden-Holland
Het RTP is recentelijk geïnstalleerd en heeft twee belangrijke taken als doel. Het  voorkomen dat onnodige ziekenhuisopnames plaatsvinden en om patiënten die het ziekenhuis verlaten herstellende zorg te bieden. Dit laatste als “thuis herstellen” niet mogelijk is.
De medewerkers van het RTP zorgen in principe voor het regionaal onderbrengen van patiënten die door de huisarts zijn aangemeld. Daaronder valt de gehele planning zoals het regelen van opnames, vervoer en informatie. Een duidelijke taakontlasting van de huisarts en het ziekenhuis.
De tweede taak is om patiënten die het ziekenhuis verlaten, maar die thuis niet de juiste nazorg kunnen krijgen tijdelijk, tot zij verder hersteld zijn, in een Eerste
Lijns Verblijf onder te brengen. Hierdoor hoeven deze patiënten door het gebrek aan opvang, niet onnodig langer in het ziekenhuis te verblijven en de huisarts wordt niet aangesproken om hier oplossingen voor te bedenken.
Ten behoeve van de regio Midden-Holland is in het Groene Hart Ziekenhuis het genoemde Regionaal Transfer Punt ondergebracht.

Gaande de corona crisis worden knelpunten o.a. op deze manier opgelost
Op een rij gezet komt het bij de beschreven situaties er op neer dat:

  • Er door de huisartsen meer aandacht geschonken kan worden aan andere spoedzorg dan welke het coronavirus met zich meebrengt.
  • Het testen op corona geen potentiële patiënten in beweging brengt, maar dat zij thuis bezocht worden.
  • De huisarts, na gesprekken met oudere corona patiënten, een andere plaatsing dan in een ziekenhuis kan overlaten aan het Regionaal Transfer Punt
  • De ziekenhuizen geen tijd hoeven te besteden aan het onderbrengen van patiënten die verdere genezing of nazorg verdienen.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

 

14-04-2020 08:10