De Bodembalie van de Omgevingsdienst Midden-Holland

De Bodembalie te Gouda geeft informatie over de bodem in de regio Midden-Holland. Via een digitaal loket van de Omgevingsdienst Midden-Holland wordt bodeminformatie in digitale rapporten verstrekt aan makelaars. U, als inwoner van de regio, kunt deze informatie van de makelaar nodig hebben om bijvoorbeeld de taxatie, aan-en/of verkoop van een huis. Want als u een huis gaat kopen of verkopen is het belangrijk om te weten of de bodem verontreinigd is.

Informatieverstrekking
Makelaars zijn verplicht deze informatie kenbaar te maken aan de kopende of verkopende partij. Op hun beurt vragen zij deze informatie aan bij de Bodembalie van de ODMH. Bodeminformatie wordt digitaal, in de vorm van een rapport (inclusief kaartje) verstrekt.
In sommige gevallen is bodemonderzoek nodig om vast te stellen of de grond vies is. Bodemadviesbureaus hebben dan informatie nodig voorafgaand aan een bodemonderzoek. Ook dan verstrekt de Bodembalie op aanvraag rapporten van eerder uitgevoerde bodemonderzoeken.

Voordelen gebruik Bodembalie
De Bodembalie levert vele voordelen op. De regiogemeenten en de Omgevingsdienst zijn minder tijd kwijt met het beantwoorden van vragen over bodem. Dankzij digitale bodembalierapporten is de kans op fouten kleiner, omdat geen informatie over het hoofd kan worden gezien.
Voordelen voor de makelaars zijn dat men gebruiksvriendelijk, snel en eenduidig alle informatie overzichtelijk op een rij heeft voor alle gemeenten in Midden-Holland.
De omgevingsdienst Midden-Holland levert dus op maat bodeminformatie voor inwoners, makelaars en adviesbureaus!