Daling hoeveelheid restafval zet door in 2019

De inspanningen om in de Cyclusregio minder restafval te produceren en méér afval te scheiden, blijven resultaat opleveren. In 2019 produceerde een inwoner gemiddeld 4 kilo minder restafval dan het jaar er voor. Gelijk aan deze afname bleef de inzameling van waardevolle grondstoffen toenemen, met name bij PMD (Plastic, Metaal en Drankenkartons) en GFT (Groente, Fruit- en Tuinafval én etensresten).

De definitieve cijfers wijzen uit dat in 2019 in de Cyclusregio gemiddeld 132 kilo restafval per inwoner per jaar is opgehaald. Ten opzichte van 2018 is dat een verbetering van 3%. De hoeveelheid restafval per inwoner blijft dus dalen, al vlakt de daling wel iets af. In 2018 introduceerden meerdere gemeenten systemen waarbij inwoners betalen per keer dat zij restafval aanbieden. De effecten van deze maatregelen werkten door in 2019, maar minder sterk dan in het jaar ervoor.

Afval = waardevol In 2019 nam de hoeveelheid PMD licht toe: gemiddeld zamelde iedere inwoner 27 kilo gescheiden in, tegenover 24 kilo het jaar ervoor. Ook bij de scheiding van GFT zagen we een verbetering, met een stijging van 5 kg per inwoner ten opzichte van 2018. Cyclus blijft inzetten op het gescheiden inzamelen van zo veel mogelijk waardevolle grondstoffen. Dat is nodig, want het beleid van de rijksoverheid is erop gericht in 2020 nog maar 100 kilo restafval per inwoner per jaar te produceren en 75% van al het afval te scheiden.

Advertisements

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

03-03-2020 13:30