Daling aantal nieuwe WW-uitkeringen in Midden-Holland

uwv

Gouda – In de eerste negen maanden van 2016 daalde het aantal nieuw verstrekte WW-uitkeringen in Midden-Holland. In vergelijking met vorig jaar zijn er 8% minder nieuwe WW-uitkeringen toegeleverd. Landelijk was de daling in deze periode nog hoger, namelijk 12%. Voor werkzoekenden in Midden-Holland zijn behalve de eigen regio ook Rijnmond en Midden-Utrecht erg belangrijk.

UWV levert tot en met september 3.318 nieuwe WW-uitkeringen in Midden-Holland. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar zijn dat 289 WW-uitkeringen minder (-8%). UWV verstrekte toen 3.607 nieuwe WW-uitkeringen. In Nederland daalt het aantal nieuwe WW-uitkeringen met 12%. Landelijk dragen met name uitzendbedrijven en zorg & welzijn meer bij aan een positieve ontwikkeling.

Midden-Holland
In Midden-Holland bedraagt het aantal lopende WW-uitkeringen in september 3.935. Een maand eerder waren dat er 3.923 en een jaar eerder 3.852. Een structureel verhogend effect op het aantal WW-uitkeringen gaat uit van de Wet Werk en Zekerheid. Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, bedraagt 4,1% voor Midden-Holland en 4,8% voor Nederland.

Advertisements