Cursusgeld gaat naar schuldeisers

Het geld, dat cursisten hebben betaald voor het volgen van taal- en creatieve lessen bij Participe, komt voorlopig niet bij de docenten terecht. De schuldeisers van de failliete welzijnsorganisatie staan vooraan in de rij.
Cursusleiders en docenten hebben sinds januari geen geld meer ontvangen. Ook cursisten, die vooraf hadden betaald voor lessen, zijn hun geld kwijt.
De curator, die belast is met de afwikkeling van het faillissement, kan nog niet overzien of er nog geld voor salarissen vrijkomt. De vorderingen worden volgens een wettelijke rangorde uitbetaald voor zover er geld is.