Cultuurhuys De Kroon krijgt extra subsidie

Waddinxveen – Cultuurhuys De Kroon in Waddinxveen krijgt extra programmeringssubsidie. Deze is toegekend door het Fonds Podiumkunsten. De subsidie houdt in, dat Cultuurhuys De Kroon vanaf 1 januari verliezen op de totale programmering van dertig voorstellingen gedeeltelijk vergoed gaat krijgen. De regeling geldt voor zowel 2018 als 2019.

Het Fonds Podiumkunsten is het cultuurfonds voor muziek, muziektheater, dans, theater en festivals in Nederland en geeft namens het Rijk ondersteuning aan alle vormen van professionele podiumkunsten. Het gaat het Fonds Podiumkunsten daarbij om kwaliteit en prestaties. De podiumkunstsector moet volgens het Fonds zoveel mogelijk verschillende mensen aanspreken en midden in de samenleving staat. Het Fonds heeft in totaal een budget van 62 miljoen euro beschikbaar.

Het Fonds Podiumkunsten kent diverse programmering- en productiesubsidies en individuele subsidies. Bijzondere aandacht gaat uit naar de pluriformiteit bij gezelschappen, podia en publiek. Het Fonds werkt met een groot aantal adviseurs, die in commissies met wisselende samenstelling advies uitbrengen over subsidieaanvragen.

Advertisements

Bestuursvoorzitter Hans Spruitenburg van De Kroon is blij met de programmeringssubsidie: “Het toont aan, dat we op basis van onze ingediende aanvraag en de daarin omschreven programmering, erkend worden als gevestigd theater. De nu toegekende subsidie (achteraf te declareren) biedt ons kansen het seizoensprogramma wederom naar een hoger niveau te tillen. Een uitdaging voor onze mooie groep vrijwilligers, aangereikt door het Fonds van de Podiumkunsten.”