Conceptverordening hondenbeleid in natuur- en recreatiegebieden Groenalliantie bekend

Het hondenbeleid voor de natuur- en recreatiegebieden van Groenalliantie is in concept gereed. Concepten van de verordening, de resultaten van de enquête, de kaarten van de zonering en het ontheffings- en vergunningenbeleid is terug te vinden op www.groenalliantiemiddenholland.nl/honden. Een ieder kan tot 21 maart 2021 reageren op deze stukken via de mail.

De reacties die we per e-mail ontvangen worden beantwoord in een notitie en de eventueel aangepaste concept stukken worden opnieuw gepubliceerd op de website van Groenalliantie. Dit zal rond 26 maart gebeuren.

Indien er daarna nog vragen of opmerkingen zijn, kunnen mensen zich inschrijven voor een van de digitale bijeenkomsten (MS Teams) die per deelgebied worden gehouden. Er komt ook een bijeenkomst over het ontheffingen en vergunningenbeleid. Deze is bedoeld voor mensen die meer dan drie honden uitlaten, hondenuitlaatservices en georganiseerde hondentrainers. Hieronder de data voor de digitale spreekuren per deelgebied.

Advertisements

Gebied/regio Datum (onder voorbehoud)

Hondenuitlaatservices en hondentrainers 30 maart

Gouwebos en ‘t Weegje en Oostpolder 6 april

Reeuwijkse Hout 8 april

Goudse Hout, Elfhoeven en Twaalfmorgen 12 april

Krimpenerhout, Lansingh-Zuid en EZH-bos 13 april

Loetbos en Zuidelijke driehoek, Kwakels 15 april

Naar verwachting stelt het bestuur van Groenalliantie – na dit intensieve participatietraject – de hondenverordening, zonering en het beleid op 28 juni vast. Enquête hondenbeleid De enquête heeft 1.933 reacties opgeleverd en heeft Groenalliantie veel inzicht gegeven. Deze informatie helpt enorm om het vergunningenbeleid en de zonering vorm te geven. Er werd gevraagd waar hondenuitlaters komen in de gebieden van Groenalliantie en waar mensen komen die geen honden uitlaten. Ook zijn bezoekers van de gebieden bevraagd op overlast van honden. Hondenuitlaatservices en hondentrainers konden aangeven of ze in aanmerking willen komen voor een vergunning om in de gebieden van Groenalliantie te (blijven) werken. De enquête kon tot 15 januari jl. ingevuld worden.

Samenwerkingspartners
Groenalliantie en Staatsbosbeheer werken in dit project samen met de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpen aan den IJsel, Krimpenerwaard en Waddinxveen. Bezoekers van de gebieden (al dan niet met hond), hondenuitlaatservices en hondentrainers worden betrokken bij het opstellen van de zonering en het hondenbeleid.

Aanleiding voor het hondenbeleid
De recreatiegebieden van Groenalliantie zijn er voor iedereen. Dat geldt zowel voor mensen die honden uitlaten, als voor mensen die zonder hond komen. Momenteel gelden in de recreatiegebieden van Groenalliantie de Algemene Plaatselijke Verordeningen van de deelnemende gemeenten waarin meestal voor het hele buitengebied het loslopen van honden is toegestaan, zonder verdere uitwerking. In enkele gebieden zijn wel regels ingevoerd. Uit reacties van recreanten blijkt dat men de regelgeving onduidelijk vindt. Veel gebruikers van de gebieden geven aan dat ze grote groepen honden bedreigend vinden, zoals het geval is bij hondenuitlaatservices en hondentrainingen. Dit is reden voor Groenalliantie om een hondenbeleid op te stellen voor al haar beheersgebieden. Dit hondenbeleid bestaat uit een hondenverordening die de mogelijkheid geeft om een zonering te bepalen waar honden aan de lijn moeten, los mogen lopen of ze verboden zijn én om een beleid op te stellen voor het afgeven van ontheffingen voor het lopen met meer dan drie honden per begeleider en vergunningen voor hondenuitlaatservices en hondentrainers

03-03-2021 10:55