Commissarissen Cyclus benoemen Jan Krapels als interim-bestuurder

De Raad van Commissarissen (RvC) van Cyclus heeft Jan Krapels benoemd als interim-bestuurder. De heer Krapels zal gedurende zes maanden leiding geven aan het uitwerken en vormgeven van de voorgenomen besluiten, die de aandeelhouders op 24 september jl. hebben genomen over het nieuwe businessmodel voor Cyclus.

Krapels treedt formeel per 1 november a.s. in functie als interim-bestuurder. Hij heeft een brede en jarenlange ervaring in het leiden van ingrijpende veranderingsprocessen in organisaties. In de afgelopen jaren werkte hij onder andere als interim-bestuurder voor gemeenten, ministeries, zorginstellingen, sw-bedrijven, TNO, universiteiten en bedrijven als USG en Fa-med.

Krapels volgt Leendert van Bloois op. Van Bloois heeft zeven jaar leiding gegeven aan Cyclus en wil, nu het bedrijf in een nieuwe fase van ontwikkeling is gekomen, nieuwe activiteiten gaan ontplooien waarbij er meer tijd is voor zijn gezin. Op 3 december neemt hij afscheid tijdens een afscheidsreceptie bij Cyclus.