COALITIEONDERHANDELINGEN: OVEREENSTEMMING OVER FINANCIEEL KADER

Vandaag zaterdag 24 mei maakte de in onderhandeling zijnde coalitiepartijen het volgende bekend:

De coalitieonderhandelingen tussen D66, GoPo/GBG, PvdA, VVD en GroenLinks verlopen voorspoedig. Vandaag bereikten de partijen overeenstemming over het financiële kader dat als basis dient voor het vervolg van de onderhandelingen. Er is een totaalpakket aan bezuinigingen en ombuigingen, oplopend tot ruim €7,5 miljoen in 2018 gevonden. Daarmee zijn er ook middelen vrijgespeeld voor nieuwe wensen op het gebied van lokale economie, sociaal domein en een aantrekkelijke stad.

Woordvoerder Daphne Bergman (D66): ‘Het tempo zit er goed in, mede vanuit de wens om zo snel mogelijk een nieuw college te kunnen vormen. We hebben de afgelopen dagen overeenstemming bereikt over de opzet van het akkoord en diepgaand gesproken over enkele belangrijke beleidsopgaven voor de stad. We zijn als onderhandelaars overeen gekomen dat het akkoord zal bestaan uit drie onderdelen, namelijk een bestuursakkoord, een beleidsakkoord en een financieel kader. We zijn begonnen met het laatste, omdat dit helderheid biedt over de mogelijkheden en ook de beperkingen voor het overige deel van de onderhandelingen. Dat was overigens geen eenvoudige opgave, maar gelukkig hebben wij elkaar op de hoofdlijnen voor het financiële beleid voor de komende jaren kunnen vinden, en nog ruimte weten te creëren voor beleidswensen ook.’

Er is veel vertrouwen voor het vervolg van de onderhandelingen. Volgende week praten de vijf partijen verder over een 1e concept van het beleidsakkoord. Bergman: ‘Ik heb daar positieve verwachtingen over en ga er vanuit dat we medio juni een nieuw College en programma kunnen presenteren. En ik schat in dat we binnen anderhalve week met een exacte datum daarvoor kunnen komen.’