Coalitieakkoord Gouda gereed

Vanmiddag ontving de redactie van GoudaFM het onderstaande persbericht van de onderhandelende coalitiepartijen.

Persbericht
De Goudse onderhandelaars van D66, PvdA, Gouda Positief, VVD en GroenLinks hebben overeenstemming bereikt over het coalitieakkoord voor de bestuursperiode 2014-2018.
Het akkoord bestaat uit een beleidsakkoord met een financieel kader, aangevuld met een preambule, waarin de coalitiepartners hun ambities voor de bestuursstijl toelichten.

Woordvoerder Bergman (D66): “We hebben deze week hard doorgewerkt aan de inhoud van het beleidsakkoord, en met resultaat. We combineren in dit programma bezuinigen, hervormen en investeren en dat is goed voor de stad. Ik ben trots op het resultaat dat er ligt.” De coalitiepartijen kiezen voor een hoofdlijnenakkoord, waarbij de focus ligt op een drietal speerpunten: lokale economie en werkgelegenheid, transitie en transformatie in het sociaal domein en de aantrekkingskracht van Gouda voor inwoners, bedrijven en toeristen. Voor ieder speerpunt zijn een beperkt aantal doelstellingen geformuleerd. Bergman is verheugd dat woensdagavond laat een akkoord is bereikt en Gouda nu snel een nieuw stadsbestuur zal hebben. In haar ogen is met deze brede coalitie een goed fundament gelegd om met de grote financiële en beleidsopgaven waar Gouda voor staat aan de slag te gaan.

De coalitiepartners leggen het akkoord nu voor aan de fracties en, in sommige gevallen, ledenvergaderingen. Daarna wordt het akkoord publiek gemaakt en aan alle raadsfracties gestuurd.

De installatie van het nieuwe college, dat zal bestaan uit één wethouder per coalitiepartij, staat gepland voor 18 juni aanstaande. De wethouderskandidaten doorlopen momenteel allemaal een integriteitsonderzoek. Op 17 juni vindt het debat over het coalitieakkoord plaats in de gemeenteraad.

Interview Daphne Bergman over behaalde coalitie akkoord op GoudaFM by Goudafm on Mixcloud