Coalitie keuze D66 steeds onduidelijker

De ChristenUnie doet niet mee met de coalitiebesprekingen welke worden georganiseerd door D66 in Gouda. De ChristenUnie vindt de voorgestelde coalitie niet representatief op basis van verkiezingsuitslag en verkenning, aldus Theo Krins op GoudaFM. Het lijkt alsof men kiest voor personen waarmee men graag wil samenwerken i.p.v. te kijken naar de opdracht die de kiezer heeft gegeven aan de partijen.
Uit het verkenningsrapport blijkt dat de diverse partijen andere voorstellen hebben gedaan dan op te maken valt uit de conclusie van dat zelfde rapport. De keuze door D66 van een coalitie met D66, PvdA, CU, GL en VVD vindt niet veel draagvlak te meer 3 van de 5 partijen als verliezer uit de verkiezingen zijn gekomen.

Het is nog niet bekend wat de volgende stap van de formateur, Daphne Bergman (D66) zal zijn op deze ontwikkeling.
Wordt vervolgt.

Redactie GoudaFM