Coalitie (in wording) houdt stadsgesprekken

De gemeenteraadspartijen Gouda Positief / GBG, ChristenUnie, CDA, Gouda’s 50+ partij, SGP
en de SP werken aan een hoofdlijnenakkoord voor de komende vier jaar. De input van
verenigingen, organisaties, instellingen en afvaardiging van burgers is hierbij onmisbaar
omdat ze nauw betrokken zijn bij de stad.

Op donderdagavond 15 mei worden daarom Stadsgesprekken in het Huis van de Stad gehouden om
uit de eerste hand te horen wat zij belangrijk vinden. We gaan daarbij in gesprek op basis van de
volgende vragen:
‘Welke uitdagingen of knelpunten ziet u voor de stad of uw vereniging of organisatie?’ ‘Welke
suggesties en oplossingen ziet u?’ ‘Welke eigen bijdrage kunt u hier aan leveren?’

Aan 12 tafels krijgen steeds twee organisaties een half uur de tijd om hun ideeën, suggesties en
oplossingen toe te lichten. Er zijn 7 gespreksrondes zodat er in totaal plek is voor 168 gesprekspartners.

Aanmelden
Verenigingen, organisaties en instellingen kunnen zich aanmelden via stadsgesprek@gouda.nl. Meer
informatie zal de komende weken te vinden zijn op www.gouda.nl/stadsgesprek.