COA heeft langer tijd nodig voor ministeriële goedkeuring AZC in Gouda

Gouda – Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft twee maanden extra tijd nodig om goedkeuring van het ministerie van Veiligheid en Justitie te krijgen voor de vestiging van het asielzoekerscentrum (AZC) in Gouda. Het college van Gouda (bestaande uit de burgemeester en de gemeentesecretaris) heeft hiermee ingestemd op voorwaarde dat er na 31 oktober definitief duidelijkheid is.

“We willen dat er na 31 oktober geen uitstel meer komt. Er moet dan echt duidelijkheid zijn. Dat is belangrijk voor de bewoners”, zei burgemeester Milo Schoenmaker donderdag in een gesprek met de pers. Verder stelt het college als voorwaarde dat het gevraagde uitstel geen gevolgen mag hebben voor de gemaakte afspraken.

Het COA vraagt uitstel omdat het nog in overleg is met de financiële toezichthouder. Gekeken wordt of de investering voor verbouwing van de voormalige  PWA-kazerne, waarin het AZC komt, binnen de geldende marges valt.

Advertisements

Noodopvang
Bovendien is het uitstel ingegeven door de algemene afweging die in heel Nederland plaatsvindt over de hoeveelheid opvangplaatsen voor vluchtelingen die nog nodig zijn. Die afweging wordt per provincie gemaakt. Het gaat bij die afweging overigens volgens burgemeester Schoenmaker vooral om de noodopvangplaatsen, terwijl in Gouda een structurele voorziening gepland staat voor de periode van tien jaar. De afweging over de situatie in de provincie Zuid-Holland vindt eind september plaats. Het COA wil daarop wachten.

Burgemeester Schoenmaker gaat er nog steeds vanuit dat het AZC in Gouda eind 2017 open gaat. “Dat is niet irreëel want het COA laat alle voorbereidingen ook in deze periode gewoon doorlopen”, zegt Schoenmaker.